logo
Kispesti Eötvös József Általános Iskola
Angol Nyelvtudásért Alapítvány Asz: 19668332-1-43
Kezdolap_6

Könyvtár

Könyvtár

Iskolánk kiemelt feladatának tekinti tanulói olvasóvá nevelését. Ennek fontos színtere az iskolai könyvtár.
Könyvtárunk heti 22 órás nyitva tartással működik. Több mint tízezer kötettel rendelkezünk. Az épület központi részében, állományunk nagy részének szabadpolcos elhelyezésével várjuk az olvasni vágyó tanulókat, segítjük kollégáink munkáját.
Könyvtárunkban jelentős szerepet kapnak a kézikönyvek, melyek a könyvállomány 10%-át teszik ki. Az utóbbi években igyekeztünk bővíteni a kínálatot (Magyar nagylexikon, Új irodalmi lexikon, Környezet- és természetvédelmi lexikon, Krónika sorozat), szem előtt tartva az iskola profilját gyarapítottuk a kétnyelvű szótárak számát, valamint lehetőséget adva az önálló ismeretszerzésre helyesírási és értelmező szótárak többes példányait szereztük be.
Százalékos arányban megegyező az ismeretterjesztő és a szépirodalmi könyvek száma. Mindkét állományrész fontos szerepet kap a mindennapi munkánkban, bár eltérő céllal és igénnyel. A gyerekek szívesen veszik a kezükbe a szép és tartalmas ismeretterjesztő könyveket, sokan azért, hogy új információkat szerezzenek, de olyanok is vannak, akik “csak” a képeket nézik, és a hozzájuk fűzött magyarázatokat olvassák. Legnépszerűbbek a sorozatban megjelent kiadványok, ezek köteteit folyamatosan bővítjük.
Az élményszerző olvasás tárháza a szépirodalom. A Gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően megtalálhatók a könyvtárban a mikrotantervünkben meghatározott házi és ajánlott olvasmányok. Folyamatosan bővítjük mesegyűjteményünket is. Tapasztalatunk szerint azok a gyerekek töltik szabad idejüket később is az iskolai könyvtárban, akiket 1-2. osztályban “lenyűgöztek” az itt talált könyvek, belőlük lesznek olvasók.
Elindult, de további fejlesztésre szorul még az audiovizuális gyűjteményünk. Rendelkezünk megfelelő eszközökkel (tv, DVD- és videolejátszó, rádió és CD-lejátszó), de állománybővítésre főleg a szülők ajándékai révén van csak lehetőségünk. Köszönet érte.
Az igények figyelembe vételével történő könyvtárfejlesztés mellett új, kényelmes bútorokkal, családias, baráti légkör megteremtésével is igyekszünk vonzóbbá tenni a könyvtárat. Kollégáink felismerve az önálló ismeretszerzés örömének jelentőségét segítik a könyvtárat feladata megvalósításában. Különböző programjaink (kulturális nap, költészet napja, leendő elsősök fogadása), vetélkedőink is közelebb hozzák a gyerekekhez a könyveket, a könyvtárat.

Könyvtári nyitva tartás a 2018-2019-as tanévben:

Hétfő: 12-15 óráig
Kedd: 13-15 óráig
Szerda: 13-15 óráig
Csütörtök: 13-15 óráig
Péntek: 10-12 óráig